Parafia Prawosławna pw. Świętych Równym Apostołom Konstantyna i Heleny

Słowo proboszcza

Zgorzelec 11 grudnia 2021

 

CZAS PRZED BOŻYM NARODZENIEM

        

Powoli zbliżamy się do najbardziej rodzinnego ze świąt– Bożego Narodzenia.

Ponad dwa tysiące lat temu Druga Osoba Trójcy Świętej, Bóg Syn przyszedł z powodu nas ludzi by nas wyzwolić, by podnieść z upadku. Wcielił się, by być Bogoczłowiekiem. Przyjął to co zniszczalne, by przemienić je w niezniszczalne. Przynosi Siebie w ofierze, by nas zbawić.

W tym okresie przedświątecznym możemy i powinniśmy zadać pytanie co każdy z nas powinien zrobić by te święta były najwłaściwsze?

Niewątpliwie powinniśmy przygotować się duchowo. Przygotować nasze dusze i ciała do tego wielkiego święta. Dusze przygotowujemy przez spowiedź i Świętą Eucharystię, a w tym wszystkim pomaga post, który leczy nasze ciało.

W pogoni dnia codziennego nie zapominajmy o tym co najważniejsze – abyśmy duchowo przeżyli Boże Narodzenie. W sposób właściwy uczcili Tego, który się wcielił by nas zbawić.

Czasem warto odpuścić w tej gonitwie, czegoś nie kupić i czegoś nie zrobić. W spokoju ducha rozpocząć świętowanie. Śpiewając i słuchając kolęd radować się ta cudowną nocą. Powinniśmy w naszych domach czytać i mówić o tym co wydarzyło się w pewną zimową noc, w małym palestyńskim miasteczku Betlejem. Zostawić politykę, spory, pracę, zakupy itp. i wszystko to co nas rozprasza. Skoncentrować się nad jednym – Chrystusie.

Niewątpliwie przeszkodą w pełnym świętowaniu jest pandemia koronawirusa, który już drugi rok je destabilizuje. Według zapewnień niektórych „mądrych tego świata” epidemia miała zniknąć już rok temu. Niestety nie znikła i jeszcze szybko nas nie opuści. Starajmy się więc jak najmądrzej żyć i postępować. Przede wszystkim zmieniając siebie na lepszych.

Państwo polskie w związku z epidemią narzuca pewne obostrzenia, które w życiu cerkiewnym są wręcz niezauważalne. Nasza parafialna cerkiew może być w pełni zapełniona, ponieważ większość z nas ma statut ozdrowieńca lub jest zaszczepiona. Proszę tylko o noszenie w środku cerkwi maseczek ochronnych, tak jak wymaga od nas prawo państwowe. Zachowujmy zdrowy rozsądek, nie bądźmy siewcami różnorakich teorii! Jeśli maseczek nie weźmiecie z domu to zawsze znajdziecie je pośrodku cerkwi przy ikonie specjalnie przygotowane na taką okoliczność. Pamiętajcie też, że przy wejściu do cerkwi są umieszczone pojemniki z płynem dezynfekującym, podobne płyny znajdziecie przy świecach i przy głównej ikonie.

Słuchajcie się tego co zalecają wam lekarze. Gdy gorzej się czujecie, macie objawy infekcji zostańcie w domu. Chrońcie siebie i innych.

W tym trudnym czasie człowiek pozbawiony życia duchowego, sakramentów, wspólnych nabożeństw i modlitw, traci sens swego istnienia. Staje się jeszcze bardziej egoistyczny i pogrąża się w świecie materialnym. A Chrystus jasno mówi, że „nie samym chlebem człowiek żyje” (Mt 4,4).

Zapowiada też „kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie (J 6,35), …, jeśli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego i pili Krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. (J 6,53) … Kto spożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ten ma życie wieczne (J 6,54) … Kto spożywa Moje Ciało i Krew Moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim (J 6,56).”. Niech więc słowa samego Chrystusa będą wam kierunkowskazem, jak powinniście postępować. Innej drogi nie ma! Wykorzystajmy czas, gdy świątynie są otwarte i nie ma zakazu przemieszczania się. Wspomnijmy wiosnę 2020 roku, gdy byliśmy poddani wielkim obostrzeniom, kiedy pragnęliście być w cerkwi i nie mogliście.

Życie religijne, to bycie we wspólnocie, nie może być tak, że nazywamy siebie prawosławnymi i nie uczestniczymy w życiu cerkiewnym. Wielu „prawosławnych” tych którzy zamieszkali i pracuje w naszym mieście i okolicy ignoruje Cerkiew! Przypomina o niej tylko wtedy, gdy na Paschę trzeba oświęcić pokarmy lub gdy chcą ochrzcić dzieci lub pochować swych bliskich. To przejaw konsumpcjonizmu i jawnego nierozumienia tego czym jest prawosławie! Postarajmy się to zmienić. Wiem, że wielu z Was jest nieobeznanych z życiem cerkiewnym, ale po to jestem ja i jest nasza parafia, byście mogli spokojnie poznawać prawdy wiary. Pozwólcie by to ziarno prawdy, które otrzymaliście w czasie Waszego chrztu wzrosło i dało stokrotny plon, by nie zaginęło. Pragniecie życia wiecznego, a z powodu swej ignorancji odrzucacie je. Cerkiew jest dla wszystkich, dla dobrych i grzeszników, którzy chcą zmienić swe postępowanie. W naszej cerkwi idąc za nauczaniem św. Apostoła Pawła jest miejsce dla każdego bez względu na narodowość „Nie ma już Żyda ani Greka, wszyscy bowiem jednym jesteśmy w Chrystusie Jezusie.” (Ga 3,28). Cerkiew jest otwarta dla każdego. Sami przed sobą nie zamykajmy drzwi, nie pozbawiajmy się zbawienia!

Muszę ze smutkiem przyznać, że większość tu zamieszkujących nie dba o zbawienie swoje i swych dzieci. Poza cerkwią prawosławną wasze pociechy będą pozbawione żywego kontaktu, z swym językiem i narodową tradycją. Często podkreślacie, że jesteście Ukraińcami, Rosjanami, Białorusinami itd. i jesteście z tego dumni., ale robicie wszystko co możliwe by wasze dzieci o tej prawdzie zapomniały. W szkołach posyłacie dzieci na religię rzymskokatolicką, a przecież nauka religii nie jest obowiązkowa. Co gorsze, a o tym doskonale wiem, że nawet jeśli jest możliwość nauki religii prawosławnej to i tak posyłacie dzieci na katechezę rzymskokatolicką! Nie dziwcie się wtedy, że katolicy nas nie szanują, skoro my sami siebie nie szanujemy! Przykro mi jest o tym pisać, ale może ktoś z Was czytających te słowa zastanowi się i zmieni swe postępowanie, zawsze na to jest czas. Pamiętajcie słowa Chrystusa „A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi i ja się wyprę przed Moim Ojcem, który jest w niebie.” (Mt 10,33). Zainteresowanym przypominam, że zajęcia z religii prawosławnej odbywają się w budynku plebanii prawosławnej w Zgorzelcu.

Życie parafialne to też budowy. Dwa miesiące temu zakończyliśmy dodatkowe prace przy plebanii (możecie o tym przeczytać w aktualnościach parafialnych). W ubiegłym tygodniu wznowiliśmy prace przy nowej murowanej cerkwi. Dziękuję wszystkim Wam za finansową pomoc, ofiary indywidualne i te składane na tacę w cerkwi. Każda zakupiona w cerkwi świeca, ikona czy książka to przychód, który również przeznaczamy na budowę. Przypominam, że nasza budowa nie jest finansowana z budżetu państwa czy też miasta, nie mamy też sponsora, który by nam pomagał. Na obecnym etapie planujemy wykonać bęben (tambur) z oknami na którym spocznie kopuła.

Kończąc chciałbym Wam Wszystkim życzyć spokoju w tym niespokojnym świecie, byśmy w czystości ducha i dobrym zdrowiu mogli świętować Boże Narodzenie.

 

– ks. Marek Bonifatiuk

 

złotówki:

31 2030 0045 1110 0000 0214 2180

 

BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Parafia Prawosławna w Zgorzelcu

Plac Świętych Konstantyna i Heleny 1

59-900 Zgorzelec

 

euro:

PL 38 2030 0045 3110 0000 0019 0130

SWIFT:  PPABPLPKXXX

 

 

Згожелец, 11 декабря 2021 г.

ВРЕМЯ ПEREД РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ

Дорогие мы медленно приближаемся к самому семейному прaзднику – Рождества Христова.

Более двух тысяч лет назад Вторaя Ипoстaсь Святой Троицы, Бог Сын, явился  на земли рaди нас, людей, чтобы спасти нас, чтобы поднять нас падших. Он воплотился как Бoгочeлoвeк. Принял на Себя то, что тленное, чтобы сделать нетленным. Он приносит Себя в жертву, чтобы спасти нас.

В этот предрождественский период мы можем и должны задать сeбe вопрос, что каждый из нас должен сделать, чтобы это праздник Рождество прошёл дoстойно?

Несомненно, мы должны подготовиться духовно. Готовим души и тела к этому великому празднику, души  готовим через исповедь и Святую Евхаристию, и во всем этом пост помогает нaм исцелить наши тела.

В погоне за повседневной жизнью не забываем о самом важном – о том, чтобы духовно пережить Рождественской праздник. Должным образом почтить Того, Кто воплотился, чтобы нас спасти.

Иногда стоит остaнoвить эту окружающую нас повседневную гонку, не купить чего-то и что-то не сделать. Начните праздник с душевным спокойствием. Наслаждайтесь этой чудесной ночью, с пениeм рождественских песен. Мы должны читать дома и готовoрить о том, что произошло однажды зимней ночью в маленьком июдейском городке Вифлееме. Уйти от политики, споров, работы, покупок и т. д. И всего того, что нас отвлекает. Сконцентрироваться на одном – Христе.

Несомненно, препятствием для полноценного празднования является пандемия коронавируса, дестабилизирующая нашу жизнь уже второй год. По заверениям некоторых «мудрых мира сего», эпидемия должна была исчезнуть год назад. К сожалению, онa не исчезлa и не скоро окончится. Так что давайте постараемся жить и действовать как можно более разумно. В первую очередь изменяя себя к лучшему.

В связи с эпидемией польские власти вводят определенные ограничения, практически незаметные в церковной жизни. Наша приходская церковь может быть полностью заполнена, потому что большинство из нас имет статус выздорoвeвших или вакцинированыx. Я прошу только надевать защитные маски в церкви, как того требует государственный закон. Будем использовать здравый смысл, не будем сеять разных теории! Если вы забудете взять из дома маски, тo их всегда можно взять в церкви, рядом с цeнтрaльной иконой, специально приготовленные для этого. Также помните у входа в церковь находятся емкости с дезинфицирующей жидкостью и аналогичные жидкости находятся при свечах и при цeнтрaльной иконe.

Послушайте, что рекомендуют ваши врачи. Когда вам станет хуже, у вас появятся симптомы инфекции, оставайтесь дома. Защищайте себя и других.

В это тяжелое время для людей, человек лишенный духовной жизни, таинств, общих молитв, теряет смысл своего существования. Он становится еще более эгоистичным и погружается в материальный мир. Господь наш Иисус Христос ясно говорит, что «не хлебом единым живёт человек» (Мф 4: 4).

Он провозглашает: «всякий, кто придет ко Mне, никогда не будет голодeн (Иоанна 6:35), … если вы не будетe eсть плоть Сына Человеческого и пить Eго кровь, не будет в вас жизни. (Иоанна 6:53) … Кто ест Mою плоть и пьёт Mою кровь, имеет жизнь вечную (Иоанна 6:54) … кто ест Mою плоть и пьёт Mою кровь, во Mне есть, и я в нем (Иоанна 6:56) ). " Поэтому позвольте словам Самого Христа вести вас в отношении того, как вам следует действовать. Другого пути нет! Воспользуемся временем, когда храмы открыты и нет ограничений на передвижение. Вспомним весну 2020 года, когда у нас были большие ограничения, когда вы хотели быть в церкви и не могли.

Религиозная жизнь означает пребывание в обществе, не может тaк быть, чтобы мы называли себя православными и не участвовали в жизни Церкви. Многие «православные» люди, живущие и работающие в нашем городе и окрестностях, игнорируют Церковь! Bоспоминают об ней только тогда, когда нужно освятить пищу на Пасху, или когда хотят крестить детей или похоронить своих близких. Это симптом консумпциoнизма и явного непонимания того, что такое Православие! Попробуем это изменить. Я знаю, что многие из вас не знакомы с церковной жизнью, но я и наш приход для этого предназначены, чтобы вы могли спокойно познавать истины веры. Пусть это семя истины, которое вы получили при крещении, вырастет и принесет стократный урожай, чтобы оно не пропало. Вы хотите вечной жизни и отвергаете ее из-за своего невежества. Церковь – для всех, хороших и грешников, которые хотят изменить свое поведение. В нашей церкви, следуя учению св. Aпостола Павла найдется место всем, независимо от национальности: «Нет ни еврея, ни грека, ибо все мы одно во Христе Иисусе». (Гал. 3:28). Церковь открыта для всех! Не будем  сaми закрывать пред собой дверь, не будем лишать себя спасения!

Я должен с грустью признать, что большинство из тех, кто здесь живет, не заботятся о своем спасении и спасении своих детей. Вне православной церкви ваши дети будут лишены контактa со своим языком и национальными традициями. Вы часто подчеркиваете, что вы Украинцы, Русские, Белорусы и т. д., и гордитесь этим, но вы делаете всё возможное, чтобы ваши дети забыли эту истину. В школах вы отправляете своих детей нa занятия по католической религии,  ведь религиозное образование в Польских школах не является обязательным. Что еще хуже, и я очень хорошо об этом знаю, что имея вoзможноcть изучaть православную религию, вы все равно отправляете своих детей на католическую! Не удивляйтесь, что католики нас не уважают, потому что мы не уважаем самих себя! Мне жаль писать об этом, но, возможно, кто-то из вас, читающих эти слова, зaдумается и изменит cвое поведение, для этого всегда есть время. Помните слова Христа: «И кто отвергнетcя Меня перед людьми, я отрекусь oт нeгo перед Отцом Моим Небесным». (Мф 10:33). Напоминаю интересующимся, что занятия по православной религии проходят в нашом приходском здании в Згожельце. 

Приходская жизнь – это еще и стройкa. Два месяца назад мы завершили дополнительные работы в приходском доме (об этом читайте в приходских новостях). Две недели назад мы возобновили работы над новой каменной церковью. Спасибо всем за вашу финансовую помощь, личные пожертвования и пожертвования в церкви. Каждая купленная в церкви свеча, икона или книга – это доход, который мы также направляем на строительство. Напомню, что наше строительство не финансируется из государственного или городского бюджета, и у нас нет спонсора, который бы нам помогал. На данном этапе планируем сделать барабан (тамбур) с окнами, на которои будет опираться купол.

В заключение я хотел бы пожелать всем вам мира в этом беспокойном мире, чтобы мы могли праздновать Рождество с чистотой духа и крепким здоровьем.

о. Марк Бонифатюк

 

 

Gdy cichnie pandemia

 

Drodzy, ze wszystkich stron słyszymy informacje o zmniejszającej się pandemii Koronowirusa. Obostrzenia powoli, ale systematycznie znikają. Już od 20 czerwca powracamy do normalności w cerkwi. Od tego dnia świątynia może być już zapełniona w 75%, oprócz tych wiernych, może być wewnątrz dowolna ilość osób zaszczepionych. W środku obowiązuje ciągle noszenie maseczek. Nie musicie ich brać ze sobą, przy pulpicie z ikoną na środku cerkwi, obok środków dezynfekujących leżą maseczki medyczne. Każdy może je dowolnie brać. Na zewnątrz nie nosimy maseczek.

Granice są już otwarte, a więc nie ma przeszkód by do naszej cerkwi przyjechali ci którzy mieszkają po drugiej stronie Nysy Łużyckie. 

Te dobre, optymistyczne wiadomości powinny pobudzić nas wszystkich do religijnej aktywności, która w wielu przypadkach jest już uśpiona od prawie półtora roku!

19 czerwca jest Sobota Rodzicielska, sobota wspomnienia zmarłych. Nie zapominajmy o tych wszystkich, którzy są nam drodzy a ich już nie ma na tym świecie. W Niedzielę 20 czerwca Cerkiew świętuje Dzień Świętej Trójcy. Post piotrowy rozpoczyna się 28 czerwca i jest w tym roku bardzo krótki.

Zachęcam wszystkich do uczestniczenia w święcie św. Jana Chrzciciela, które w tym roku wypada we środę 7 lipca. Na koniec Boskiej Liturgii będą oświecane zioła i lipa. Te naturalne produkty lecznicze oświęcone w dniu św. Jana, wspomogą nas w walce z wieloma chorobami. Sam się o tym przekonałem chorując na Koronowirusa. Lipa oświęcona 7 lipca pomogła mi zwalczyć wysoką gorączkę.

Zbliżamy się do wakacji, do czasu odpoczynku i relaksu. Pamiętajmy by i w tym okresie nie zapominać o Cerkwi.

o. Marek

 

Когда пандемия утихает

 

Дорогие, со всех сторон к нам поступает информация о том, что пандемия коронавируса идёт на спад и медленно, но неуклонно отменяются связанные с ней ограничения. В это воскресенье 20 июня изменяются и условия нашего пребывания внутри храма. Так, он может быть заполнен на 75% верующими, не имеющих прививки от коронавирусатогда как количество привитых прихожан не ограничено. Внутри храма ношение масок остаётся обязательным. Их не обязательно брать с собой, так как всегда можно воспользоваться масками, которые всегда находятся рядом с дезинфицирующими средствами, возле праздничной иконы посреди церкви. Ношение масок за пределами храма не обязательно.

Отменены и ограничения по пересечению границы и пребывания в Польше и для прихожан с другого берега реки. Таким образом  все препятствия для посещения Богослужений сняты.

Эти хорошии, внушающии оптимизм новости должны подвигнуть всех нас на религиозную активность, пришедшую в упадок за почти полтора года вынужденного бездействия!

19 июня – Троицкая родительская суббота, суббота поминовения усопших. Не будем забывать всех, кто нам дорог и кого больше нет в этом мире. На следующий день, в воскресенье 20 июня, Православная Церковь отмечает День Святой Троицы. Петров пост начинается 28 июня и продлится  в этом году только две недели.

Приглашаю вас принять участие в празднике Рождества Иоанна Предтечи в среду 7 июля, когда по окончании Божественной литургии мы будем по традиции освящать травы, зелья и цветы липы. Эти натуральные лечебные средства, освященные в день праздника, помогут нам в борьбе со многими болезнями. По собственному опыту знаю, что когда заболел короновирусом, то именно настой из цветов липы, освященных 7 июля, помог мне справиться с высокой температурой.

Приближаются школьные каникулы и время отпусков. Будем помнить, что и во время летнего отдыха нам нельзя забывать о Церкви.

о. Марк

 
Zgorzelec 14 maj 2021 rok.

Χριστος Aνεστη! Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскресе! ქრისტე აღსდგა! Хрыстос Ўваскрос! Christus ist auferstanden! Christus is opgestaan! Hristos a înviat!

Drodzy, czas upływa nieubłagalnie. Jeszcze nie tak dawno pisałem wam o początku Wielkiego Postu. Dziś znajdujemy się po święcie Paschy.

Dziękuję Wam za waszą obecność na nabożeństwach. Jak przyjemnie było was widzieć! Jak bardzo różniło się to od tego co było w poprzednim roku. Szczególnie radosne było Święto Wielkanocy. Było nas naprawdę dużo! Przywieziono do nas z Jerozolimy błogosławiony ogień z grobu Pańskiego! W świętym mieście zszedł w Wielką Sobotę po godzinie 14 a u nas był już o godzinie 2 w Noc Paschalną!

Dziękuję wam za pomoc w tym czasie, a szczególnie za wsparcie jakie udzieliliście mi w ciężkich chwilach jakie przeżywałem w Wielką Sobotę.

W najbliższy piątek 21 maja wypada święto parafialne. Dziewiętnaście lat temu po raz pierwszy w naszej cerkwi była odsłużona Boska Liturgia. W tym roku nabożeństwu przewodniczyć będzie Dziekan Lubiński. Z powodu epidemii nie planujemy po nabożeństwie wspólnego obiadu. Do tej tradycji powrócimy w najbliższym, odpowiednim do tego czasie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, gdy będziemy obchodzić dwudziestolecie istnienia parafii, nabożeństwom przewodniczyć będzie nasz władyka Jerzy arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Mimo różnorakich trudności proszę was o to abyście 21 maja postarali się być w cerkwi, na nabożeństwie, które przez 19 lat jest sprawowane w tym dniu. Postarajcie się wziąć na ten dzień kilka godzin wolnego z pracy, by zaświadczyć swe umiłowanie do naszej zgorzeleckiej świątyni. Wasza obecność będzie świadectwem mej pracy duszpasterskiej.

Informuje też wszystkich, że zapowiadana kontynuacja budowy nowej cerkwi rusza w przyszłym tygodniu. Nieplanowany przestój był spowodowany skutkami choroby – Covid 19, która dotknęła pracowników firmy budowlanej.

Zmieniły się też zasady przekraczania granicy Polsko – Niemieckiej. Każdy kto chce uczestniczyć w nabożeństwach, może do cerkwi przyjechać, jeśli ma wykonany test, który stwierdza, że dana osoba nie jesteśmy jest chora, lub jeśli okaże poświadczenie o przebytych szczepieniach przeciw Covidowi. Osoby, które powyższych testów i zaświadczeń nie posiadają mogą próbować przyjść do cerkwi przez most pieszy Staromiejski. W tym wypadku, jeśli polskie służby graniczne zadadzą pytanie w jakim celu się udajemy, należy odpowiedzieć „na nabożeństwo do kościoła”. Tu niestety wszystko zależy od podejścia poszczególnego funkcjonariusza Straży Granicznej. Możemy zostać przepuszczeni lub cofnięci z powrotem do Niemiec. Proszę Was o cierpliwość niedługo i te obostrzenia zostaną zniesione.

W cerkwi znajduje się jeszcze Artos – chleb paschalny, który można wziąć ze sobą.

Przypominam, że w miesiącu kwietniu w Polsce rozpoczął się obowiązkowy spis powszechny. Dotyczy on obywateli polskich jak i obcokrajowców zamieszkujących w naszym kraju. Najprostszym sposobem spełnienia tego obowiązku jest wypełnienie formularza spisu wykorzystując stronę GUS: https://spis.gov.pl/ . Jako duchowny naszej Cerkwi Prawosławnej w Polsce zwracam się do Was byście odpowiedzieli na zamieszczone tam pytanie: Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?. W tej rubryce Cerkiew nasza jest podana na drugim miejscu – Kościół Prawosławny.

W związku ze spisem w Orędziu do wszystkich nas zwraca się zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce metropolita Sawa https://www.orthodox.pl/odezwa-jego-eminencji-ws-spisu-powszechnego/ .

Wsłuchajmy się w słowa Wielce Błogosławionego metropolity i zadeklarujmy przywiązanie do naszej Matki Cerkwi. 

Z miłością w Chrystusie – o. Marek Bonifatiuk

’Aληθω̃ς Α̉νέστη! Prawdziwie zmartwychwstał! Ваистину Васкрсе! Воістину Воскрес! ჭეშმარიტად აღდგა! Сапраўды Ўваскрос! Воистина Возкресе! Adevărat a înviat! Hij is waarlijk opgestaan! Er ist wahrhaftig auferstanden!

 

Χριστος Aνεστη! Chrystus Zmartwychwstał! Христос Воскресе! ქრისტე აღსდგა! Хрыстос Ўваскрос! Christus ist auferstanden! Christus is opgestaan! Hristos a înviat!

Дорогие, время неумолимо идет. Не так давно я писал вам о начале Великого Поста. Сегодня мы уже после праздника Пасхи.

Спасибо за ваше присутствие на богослужениях. Как приятно было вас видеть! Как он отличался от предыдущего года. В этом году Празднование Пасхи был особенно радостным. Нас было много! Нам привезли из Иерусалима благодатный огонь из гроба Господня! В святом город он сошел в Великую субботу после 14 часов и уже у нас был в 2 часа Пасхальной ночи!

Спасибо за вашу помощь в это время, и особенно за поддержку, которую вы мне оказали в тяжелые времена, которые я испытывал в Страстную субботу.

В ближайшую пятницу, 21 мая мы будем праздновать приходской праздник. Девятнадцать лет назад, была в нашей церкви совершена первая Божественная литургия. В этом году служба будет проходить под руководством Благочинного Любинского благочиния. Из-за эпидемии, мы не планируем после службы совместного обед. Мы вернемся к этой традиции, как только это будет возможным. Надеюсь, что в следующем году, когда мы будем отмечать 20-летие прихода, службы возглавит наш владыка Георгий, архиепископ Вроцлавский и Щецинский, православный ординарный Войска Польского.

Несмотря на различные трудности, прошу вас попробуйте прийти 21 мая в церковь, на службу, которая отмечается в этот день уже 19 лет. Постарайтесь в этот день на несколько часов уволиться от работы, чтобы засвидетельствовать свою любовь к нашему храму в Згожелеце. Ваше присутствие будет свидетельством моей пастырской деятельности.

Информирую всех, что объявленное продолжение строительства новой церкви начнется на следующей неделе. Незапланированный простой был вызван болезнью – Covid 19, на которую болели работник строительной фирмы.

Изменились правила пресечения польско-германской границы. Любой, кто хочет посещать церковные службы, может прийти в церковь, если у него или нее есть тест, который показывает, что человек не болен, или если он или она предъявляет справку о вакцинации против Covid. Люди, не имеющие вышеуказанных тестов и сертификатов, могут попытаться пройти в церковь через Старомейский пешеходный мост. В этом случае, если польские пограничные службы спросят, на что мы идем, ответ должен быть «na nabożeństwo do kościoła – на церковное богослужение». Здесь, все зависит от подхода конкретного пограничника. Нам могут пересечь границу или обратно отправить в Германию. Прошу вас проявите терпение, эти ограничения будут надолго снятые.

В церкви есть ещё Артос – пасхальный хлеб, который можно взять с собой.

Дорогие напомню, с что апреля в Польше началась обязательная перепись населения. Она распространяется как на польских граждан, так и на иностранцев, проживающих в нашей стране. Самый простой способ выполнить это обязательство – заполнить форму переписи на веб-сайте ВСОhttps://spis.gov.pl/.

          Как священнослужитель нашей Православной церкви в Польше, прошу вас ответить на поставленный там вопрос: к какой религиозной конфессии (церкви или религиозному объединению) вы принадлежите? В этом столбце наша Церковь стоит на втором месте – Православная Церковь (Kościół Prawosławny).

В связи с переписью в Послании ко всем нам обращается Блаженнейший митрополит Савва, глава Православной церкви в Польше: https://www.orthodox.pl/odezwajegoeminencjiwsspisupowszechnego/.

         Прислушаемся к словам Блаженнейшего Митрополита и заявим о своей преданности Матери-Церкви.

С любовью во Христе – отец Марк Бонифатюк

 

Aληθω̃ς Α̉νέστη! Prawdziwie zmartwychwstał! Ваистину Васкрсе! Воістину Воскрес! ჭეშმარიტად აღდგა! Сапраўды Ўваскрос! Воистина Возкресе! Adevărat a înviat! Hij is waarlijk opgestaan! Er ist wahrhaftig auferstanden!

 

Zgorzelec 18 kwietnia 2021 r.

Drodzy!

Przybliża się powoli koniec Wielkiego Postu, szczególnego czasu duchowej przemiany. Zbliżamy się coraz szybciej do Wielkiego dnia Paschy Chrystusowej! Wykorzystajmy jak najlepiej potrafimy te tygodnie by godnie świętować Zmartwychwstanie Pańskie.

Kolejny rok przeżywamy ten okres w czasie pandemii Covid-19. Obostrzenia, które zostały wprowadzone szczególnie odczuwamy w naszej parafii. Część z Was, którzy mieszkają po niemieckiej stronie nie może przejść na polską stronę gdzie jest nasza cerkiew. Jesteście szczególnie pokrzywdzeni, bo to już drugi rok kiedy w czasie Wielkiego Postu istnieje zakaz przekraczania granic. Pamiętajcie, że jeśli zajdzie taka potrzeba ja zrobię wszystko, by do Was przyjść. Wy z kolei jeśli macie ujemny wynik badań (test) na Covid możecie przyjechać do cerkwi. Musi być on wykonany maksymalnie 48h przed przyjazdem do cerkwi.

Zachęcam wszystkich, którzy tego jeszcze nie dokonali w Wielkim Poście do przystąpienia do sakramentów Pokuty (Spowiedzi) i Świętej Eucharystii. W związku z panującą pandemią w naszej cerkwi było i będzie jeszcze dostatecznie wiele nabożeństw do tego by przystąpić do wyżej wymienionych sakramentów. Obowiązkiem każdego Prawosławnego Chrześcijanina jest przynajmniej raz w roku wyspowiadać się i przystąpić do Kielicha Pańskiego. Jeśli nie przystępujemy do Świętej Eucharystii, jak możemy się nazywać prawosławnymi. Święta Eucharystia jest sakramentem, przez który wierzący spożywają Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa pod postacią chleba i wina dla życia wiecznego! Sam Chrystus jasno o tym mówi: „Jeśli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. … Kto spożywa ten chleb, będzie żył  na wieki” (J 6, 53-54, 58).

Niech te słowa Chrystusa dotrą do naszych serc. Tylko tak możemy się zbawić. Jeśli ktoś choruje lub nie może z przyczyn obiektywnych przystąpić do wspólnego Kielicha, proszę o informacje. W tym przypadku będę udzielał Eucharystii wcześniej przygotowanymi Darami. Może to odbywać się w naszej cerkwi jak i dowolnym miejscu (np. domu, szpitalu itp.)

Jak co roku w Wielką Sobotę do Polski samolotem będzie dostarczony Ogień Święty z Jerozolimy, który jedynie przed naszą Wielkanocą samoistnie sam zapala lampki w Grobie Pańskim. To wielki dar dla nas prawosławnych i widoczne świadectwo prawdy naszej wiary. W tym roku postaramy się by Ogień święty był przywieziony do naszej cerkwi już w Niedzielę Paschalną.

Zapewne niektórzy zadają pytanie: a jak będziemy świętować Wielkanoc w tym roku? Jak wejdziemy do cerkwi w czasie gdy musimy przestrzegać obostrzeń sanitarnych?

Na dzisiaj mogę powiedzieć jedno, będziemy świętować Paschę w naszej cerkwi. Niewątpliwie musimy zachować reżim sanitarny, szczególnie jeśli chodzi o noszenie maseczek i utrzymywanie minimalnego dystansu 1,5m (nie dotyczy to osób wspólnie zamieszkujących). Do cerkwi nawet jeśli są otwarte drzwi może wejść tylko ograniczona ilość osób, na zewnątrz może stać dowolna liczba osób zachowując między sobą dystans nie mniejszy niż 1,5m (nie dotyczy to osób wspólnie zamieszkujących). Z tego też powodu został zakupiony do cerkwi zestaw nagłaśniający (ofiara jednego parafianina), który pozwoli wszystkim tym, którzy będą stali na zewnątrz słyszeć modlitwy i śpiewy z wnętrza cerkwi. Państwowa Straż Pożarna przekazała na potrzeby naszej parafii spore ilości maseczek medycznych. Znajdują się one w naszej cerkwi i każdy zainteresowany może je brać według swoich potrzeb.

Pamiętajmy też o dniach Wielkiego Tygodnia (Strastnaja Siedmica), powinniśmy wziąć udział w nabożeństwach Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty! Dobrym zwyczajem każdego prawosławnego chrześcijanina jest wysłuchać wieczorem w Wielki Czwartek 12 fragmentów Ewangelii mówiącej o Męce Pańskiej, a pobożnym obowiązkiem jest ucałowanie w Wielki Piątek lub w Wielką Sobotę Całunu ze złożonym do Grobu Chrystusem (Płaszczennicy). Postarajmy się w tych dniach naśladować miłość i oddanie Bogurodzicy, apostoła Jana, świętych Kobiet przynoszących Mirrę, św. Józefa z Arymatei i Nikodema. Oni nie zostawili Chrystusa ani na krzyżu, ani przy grobie.

Moi drodzy miesiąc kwiecień to w Polsce czas kiedy rozpoczął się obowiązkowy spis powszechny. Dotyczy on obywateli polskich jak i obcokrajowców zamieszkujących w naszym kraju. Najprostszym sposobem spełnienia tego obowiązku jest wypełnienie formularza spisu wykorzystując stronę GUS: https://spis.gov.pl/ . Jako duchowny naszej Cerkwi Prawosławnej w Polsce zwracam się do Was byście odpowiedzieli na zamieszczone tam pytanie: Do jakiego wyznania religijnego (kościoła lub związku wyznaniowego) Pan(i) należy?. W tej rubryce Cerkiew nasza jest podana na drugim miejscu – Kościół Prawosławny.

W związku ze spisem w Orędziu do wszystkich nas zwraca  się zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce metropolita Sawa https://www.orthodox.pl/odezwa-jego-eminencji-ws-spisu-powszechnego/ . Wsłuchajmy się w słowa Wielce Błogosławionego metropolity i zadeklarujmy przywiązanie do naszej Matki Cerkwi. 

Z miłością w Chrystusie – o. Marek Bonifatiuk

 

Дорогие!

Мы постепенно приближаемся к окончанию Великого поста, времени особого духовного преображения. Всё ближе к нам радостный день Пасхи Христовой! Постараемся использовать предстоящие недели наилучшим образом, чтобы достойно отпраздновать Воскресение Господа.

Пошёл второй год, когда мы переживаем введение ограничений, связанных с пандемией Covid-19, которые сказываюся и на  жизни нашего прихода. В особенно невыгодном положении находятся те из нашего прихода, кто живёт на немецкой стороне, так как также, как и год назад, во время Великого Поста действует запрет на пересечение границы. И всё-таки на этот раз, при условии наличия у вас негативного теста на Covid, вы можете прийти в церковь. Тест необходимо сделать не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Помните также, что при необходимости, я постараюсь приехать к вам.

Призываю всех кто ещё не успел приступить к Таинствам Покаяния-Исповеди и Святой Евхаристии во время Великого Поста. Православными христианами мы становимся, когда начинаем жить во Христе и участвовать в жизни Церкви, её Таинствах. И потому обязанностью каждого православного христианина есть исповедаться и приступить к Чаше Господней хотя бы раз в год.

         Таинство Причащения, или по гречески Евхаристии (благодарение), как изложено в православном Катехизисе свят. Филарета (Дроздова): «есть Таинство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает (причащается) Самого Тела и Крови Господа нашего Иисуса Христа, во оставление грехов и в жизнь вечную.» Об обязательности причащения для всех верующих в Него говорит нам Господь: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.ядущий хлеб сей жить будет вовек.» (Ин. 6: 53-54, 58).

Пусть эти слова Господа нашего Иисуса Христа дойдут до наших сердец, ведь только так мы сможем достичь спасения.

Несмотря на пандемию в нашей церкви было и будет ещё достаточно Богослужений для участия в вышеупомянутых Таинствах.

Если кто-то заболел или не может участвовать в Таинствах по объективным причинам, прошу сообщить мне и я смогу исповедовать и  причастить ранее подготовленными Святыми Дарами или в нашей церкви, или на дому, больнице и т.п.

Благодатный огонь, который только в Великую Субботу перед православной Пасхой снисходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, и в этом году будет доставлен самолетом в Польшу. Это великий дар для нас, православных и наглядное свидетельство истинности нашей веры. В этом году мы постараемся, с Божией помощью, привезти Благодатный огонь в нашу церковь в Пасхальное Воскресенье.

         Наверное кто-то задаст вопрос: а как же мы будем праздновать Пасху в этом году и соблюсти при этом необходимые санитарные ограничения в нашем небольшом храме?

На сегодняшний день могу сказать одно, мы будем праздновать Пасху в нашей церкви.

Несомненно, мы должны поддерживать санитарный режим, особенно это касается ношения масок и соблюдении минимальной дистанции 1,5 м (последнее не касается людей проживающих вместе). Даже если двери храма будут открыты, только ограниченное количество людей может находиться внутри, однако снаружи может быть любое количество людей при соблюдении минимальной дистанции 1,5 м (опять же не относится к людям проживающим вместе).

Приобретённая на пожертвование одного из прихожан звуковая система позволит всем, кто будет стоять снаружи, слышать молитвы и пение Пасхального Богослужения.

Также государственная противопожарная служба передала большое количество медицинских масок на нужды нашего прихода, чем может воспользоваться любой желающий.

         Не будем забывать и о службах на  Страстной седмице, в которых мы должны принять участие! Для каждого православного христианина давняя традиция быть на богослужениях Великого Четверга, Пятницы и Субботы. Вечером Великого Четверга мы слышим чтение 12 фрагментов Евангелия о Страстях Христовых, в Страстную пятницу или Великую субботу – мы должны поклониться Святой Плащанице Господней. Попробуем в эти дни подражать любви и преданности Богородицы, апостола Иоанна, святых жён мироносиц, св. Иосифа Аримафейского и Никодима, которые не оставили Спасителя ни на кресте, ни у гроба.

         Дорогие с 1 апреля в Польше началась обязательная перепись населения. Она распространяется как на польских граждан, так и на иностранцев, проживающих в нашей стране. Самый простой способ выполнить это обязательство – заполнить форму переписи на веб-сайте ВСО: https://spis.gov.pl/.

          Как священнослужитель нашей Православной церкви в Польше, прошу вас ответить на поставленный там вопрос: к какой религиозной конфессии (церкви или религиозному объединению) вы принадлежите? В этом столбце наша Церковь стоит на втором месте – Православная Церковь (Kościół Prawosławny).

В связи с переписью в Послании ко всем нам обращается Блаженнейший митрополит Савва, глава Православной церкви в Польше: https://www.orthodox.pl/odezwajegoeminencjiwsspisupowszechnego/.

         Прислушаемся к словам Блаженнейшего Митрополита и заявим о своей преданности Матери-Церкви.

 

С любовью во Христе – отец Марк Бонифатюк

 

 

  

Przewiń do góry